Bij de aankoop van vastgoed komt er veel op je af. Er moeten verschillende zaken geregeld worden en er is vaak veel papierwerk te doen. Een belangrijk onderdeel van het aankoopproces is het uitvoeren van een asbestinventarisatie. Maar waarom is dit eigenlijk zo cruciaal? In dit blogartikel zullen we hier dieper op ingaan en de voordelen van een asbest inventarisatie bespreken.

 

Wat is asbestinventarisatie?

Voordat we ingaan op de redenen waarom asbest inventarisatie zo belangrijk is bij de aankoop van vastgoed, is het goed om te weten wat het precies inhoudt. Asbestinventarisatie is een onderzoek waarbij wordt gekeken of er asbest aanwezig is in een gebouw. Dit kan zowel gaan om asbesthoudende materialen in de constructie van het gebouw, als om asbesthoudende materialen die gebruikt zijn in bijvoorbeeld isolatie of dakbedekking. Het doel van een asbestinventarisatie is om een volledig beeld te krijgen van de aanwezigheid van asbest in een gebouw, zodat hier op een veilige en verantwoorde manier mee omgegaan kan worden.

 

Onverwachte kosten en veiligheid

Een van de belangrijkste redenen waarom asbestinventarisatie cruciaal is bij de aankoop van vastgoed, is om onverwachte kosten te voorkomen. Asbest is een gevaarlijke stof die bij blootstelling gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Als er bij de aankoop van een gebouw asbest wordt aangetroffen, kan dit leiden tot hoge kosten voor het verwijderen en saneren ervan. Door vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren, weet je als koper waar je aan toe bent en kun je eventuele kosten meenemen in de onderhandelingen over de aankoopprijs.

Naast het voorkomen van onverwachte kosten, is het ook van groot belang om de veiligheid van toekomstige bewoners of gebruikers van het vastgoed te waarborgen. Asbest is een gevaarlijke stof die bij beschadiging of verwijdering vezels kan vrijkomen die ingeademd kunnen worden. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals asbestose en longkanker. Door vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren, kan er op een veilige en verantwoorde manier met de aanwezige asbest omgegaan worden. Eventuele risico’s kunnen tijdig worden opgespoord en aangepakt, zodat de gezondheid van bewoners of gebruikers niet in gevaar komt.

 

Maak een weloverwogen keuze

Tot slot is een asbestinventarisatie ook belangrijk om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij de aankoop van vastgoed. Door te weten of er asbest aanwezig is en wat de eventuele kosten en risico’s hiervan zijn, kun je als koper een goede afweging maken of het vastgoed wel of niet geschikt is voor jouw doeleinden. Het is beter om vooraf te weten waar je aan toe bent, dan achteraf voor verrassingen te komen te staan.

Al met al is het dus duidelijk dat asbestinventarisatie een cruciaal onderdeel is bij de aankoop van vastgoed. Het voorkomt onverwachte kosten, waarborgt de veiligheid en helpt bij het maken van een weloverwogen keuze. Wil je meer weten over asbestinventarisatie en hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan een kijkje opĀ www.a-s-e.nl/ voor meer informatie.